NIEUWS

WILT U DONEREN?

Concept Nieuwe Moskee

Activiteiten

Wie zijn wij

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem is een sociaal-religieuze instelling die zich met name richt op integratie en actief participeren binnen de Nederlandse samenleving. De stichting is onderverdeeld in diverse afdelingen; de heren-, jongeren- en vrouwenafdeling. Al deze afdelingen werken nauw samen maar voeren daarnaast ook afzonderlijke activiteiten uit met als doel dat Nederlandse moslims actief kunnen participeren binnen de Nederlandse maatschappij.

Missie en visie

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Wij doen dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. 

Islamitische Unie Ayasofya Moskee dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

Wat wij doen

Forums, conferenties en Seminars

Leden worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums, conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Herdenkingsdagen

Persoonlijkheden die de mensheid hebben geleid sociaal, cultureel, politiek en wetenschappelijk gebied worden op speciale avonden herdacht en voorgesteld aan de mensheid.

Bezoeken

Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, bruiloften, verenigingen en aan buitenlandse instellingen en instanties.

Huisgesprekken

Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en hapjes worden aangeboden.

Uitstapjes

Om de algemene ontwikkeling van onze leden te vergroten worden er uitstappen georganiseerd naar historische, rijke en schitterende oorden op de aardbol zoals Istanbul, Mostar, Granada.

Sport

Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt. worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, volleybal, e.d.

Ramadan programma’s

Elk jaar tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma’s georganiseerd aan deze zogenaamde “iftar-avonden” nemen ook andere organisaties en instanties deel.

Werkcolleges voor bestuurders

Aan alle bestuursleden die werkzaam zijn in onze stichting nemen een aantal keren per jaar deel aan leerzame bijeenkomsten over hoe de organisaties bestuurd moeten worden en er worden hen organisatiebekwaamheden bijgebracht.

Diversen

De jongeren van deze eeuw die door roken, alcohol en slechte gewoonten ontaarden en degenereren en hun idealen vergeten, wordt hierover voorlichting gegeven. Jongeren worden geïnformeerd over de onder hen wijd verspreide criminaliteit en haar oorzaken. Er worden activiteiten ontplooid om de jongeren uit de criminaliteit te houden. Bovendien worden informatieve seminars en conferenties door deskundigen over de problemen van dit tijdperk als aids, milieuvervuiling, discriminatie, zinloos geweld. extremisme e.d. georganiseerd.

Wat is IGMG

Missie en Visie

Doelstelling

Islamitische Gemeenschap Milli Görüş Zuid Nederland (IGMG ZN) is in 1981 opgericht met als doel dat de moslims in Nederland hun geloofsovertuiging kunnen belijden en actief deel kunnen nemen aan de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Bij deze doelstelling wordt de richtlijnen van de Islam als basis gebruikt.In totaal telt IGMG ZN 18 moskeeën en enkele educatiecentra fin Zuid-Nederland. Om het geloof te belijden en actief deel te nemen aan de maatschappij verricht IGMG ZN decennia lang samen met deze vestigingen verschillende activiteiten.

  • Enkele van deze activiteiten zijn:
  • Sociale en culturele activiteiten voor jongeren en vrouwen
  • Educatieve activiteiten voor jong en oud
  • Verrichten en steunen van activiteiten voor het belijden van het geloof
  • Verzorgen van hadj en umrah reizen
  • Wereldwijd liefdadigheidscampagnes steunen
  • Uitvaartdiensten
  • Workshops verzorgen

Met deze activiteiten heeft IGMG ZN verspreid over de wereld honderdduizenden mensen bereikt om hun behoefte te voorzien, zo staat de mens en maatschappij bij IGMG ZN centraal.

Missie

IGMG ZN is een maatschappelijk betrokken organisatie en heeft als speerpunt om goedheid en rechtvaardigheid te aansporen en het kwade te verbieden.

IGMG ZN gelooft dat de beste onder de mensen diegenen zijn die het goede voor de mensheid willen.

IGMG ZN staat voor integratie, emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving. Dit wordt gedaan vanuit de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze missie willen we in de Nederlandse maatschappij dienstbaar zijn.

Visie

Iedere handeling die de positie van de mensen in de Nederlandse maatschappij ondersteunt zullen wij bijstaan en zullen we ons hiervoor inzetten. We willen meer maatschappelijk betrokken raken en ons verder ontwikkelen en ontplooien.

Dit kunnen we allemaal verwezenlijken met de steun van onze leden.

Wat is ons bereik / invloed

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem bestaat al sinds 1985 en telt op het moment meer dan 250 actieve leden. Naast actieve leden hebben wij een groot bereik om en nabij Arnhem dat geen lid is, maar wel regelmatig deelneemt aan onze activiteiten.

Middels onze social media-kanalen stellen wij onze leden op een effectieve wijze op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Neem contact op

Vul het formulier in en we houden contact.

Contactgegevens:

Sonsbeeksingel 110, 6822 BJ Arnhem

RSIN-nummer: 807942789

KvK-nummer: 41049220

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 11:30-18:00 uur

026-4433694

IBAN: NL02 INGB 0008 4737 10