NIEUWS

WILT U DONEREN?

Activiteiten

Wie zijn wij

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem is een sociaal-religieuze instelling die zich met name richt op integratie en actief participeren binnen de Nederlandse samenleving. De stichting is onderverdeeld in diverse afdelingen; de heren-, jongeren- en vrouwenafdeling. Al deze afdelingen werken nauw samen maar voeren daarnaast ook afzonderlijke activiteiten uit met als doel dat Nederlandse moslims actief kunnen participeren binnen de Nederlandse maatschappij.

Missie en visie

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Wij doen dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. 

Islamitische Unie Ayasofya Moskee dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

Wat wij doen

Leden worden de mogelijkheden geboden om deel te nemen aan leerzame forums, conferenties en seminars op geschikte locaties met geleerden die zijn sympathiek achten, over verschillende onderwerpen die hen interesseren en waarover zij geïnformeerd willen worden.

Persoonlijkheden die de mensheid hebben geleid sociaal, cultureel, politiek en wetenschappelijk gebied worden op speciale avonden herdacht en voorgesteld aan de mensheid.

Om de solidariteit en de integratie onder de leden te bevorderen worden er bezoeken gebracht aan ziekenhuizen, bruiloften, verenigingen en aan buitenlandse instellingen en instanties.

Om kennis te maken met verschillende mensen, om nieuwe vriendschappen te sluiten en om veel over elkaar te leren worden er huisbezoeken georganiseerd daar waar er lekkere spijzen en hapjes worden aangeboden.

Om de algemene ontwikkeling van onze leden te vergroten worden er uitstappen georganiseerd naar historische, rijke en schitterende oorden op de aardbol zoals Istanbul, Mostar, Granada.

Omdat sport altijd de aandacht van de mensen heeft en veel publiek trekt. worden er sportactiviteiten georganiseerd zoals zaalvoetbal, volleybal, e.d.

Elk jaar tijdens de Ramadan worden speciale ramadan programma's georganiseerd aan deze zogenaamde "iftar-avonden" nemen ook andere organisaties en instanties deel.

Aan alle bestuursleden die werkzaam zijn in onze stichting nemen een aantal keren per jaar deel aan leerzame bijeenkomsten over hoe de organisaties bestuurd moeten worden en er worden hen organisatiebekwaamheden bijgebracht.

De jongeren van deze eeuw die door roken, alcohol en slechte gewoonten ontaarden en degenereren en hun idealen vergeten, wordt hierover voorlichting gegeven. Jongeren worden geïnformeerd over de onder hen wijd verspreide criminaliteit en haar oorzaken. Er worden activiteiten ontplooid om de jongeren uit de criminaliteit te houden. Bovendien worden informatieve seminars en conferenties door deskundigen over de problemen van dit tijdperk als aids, milieuvervuiling, discriminatie, zinloos geweld. extremisme e.d. georganiseerd.

Wat is NIF

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem werkt onder de koepelorganisatie Nederlandse Islamitische Federatie te Rotterdam. NIF heeft een klein maar effectief stafbureau, dat de aangesloten organisaties ondersteunt en helpt te professionaliseren. NIF heeft een stichtingsvorm, deze bestaat uit verschillende organisaties die zelfstandig opereren, maar verbonden zijn aan het bestuur van de overkoepelende federatie. De NIF heeft een achterban van ruim vijftienduizend actieve personen.

Afgezien van verschillende bindingen in bijvoorbeeld de Nederlandse adviesorganen is de federatie zowel formeel als inhoudelijk onafhankelijk. Het beleid van NIF en dus ook van Islamitische Unie Ayasofya Moskee is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal.

Wat is ons bereik / invloed

Islamitische Unie Ayasofya Arnhem bestaat al sinds 1985 en telt op het moment meer dan 250 actieve leden. Naast actieve leden hebben wij een groot bereik om en nabij Arnhem dat geen lid is, maar wel regelmatig deelneemt aan onze activiteiten.

Middels onze social media-kanalen stellen wij onze leden op een effectieve wijze op de hoogte van nieuwe activiteiten.

Neem contact op

Vul het formulier in en we houden contact.

Contactgegevens:

Sonsbeeksingel 110, 6822 BJ Arnhem

RSIN-nummer: 807942789

KvK-nummer: 41049220

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 11:30-18:00 uur

026-4433694

IBAN: NL02 INGB 0008 4737 10